26.6.13

LähiümbrusKristuse kiriku katedraal paarisaja meetri kaugusel kodust:


Väga kallis vanadekodu, kõrval pisike kabel:Punaste lehtedega puud: 

 
Maja koridorides ja treppidel on paks lilleline vaip:


  
Koju tulles on õigest tänavast võimatu mööda jalutada, sest tänava otsas on Kanada Punase Risti maja:


Avastusi: kraanivesi on siin kibe - kuigi pooltki mitte nii kohutav kui Montreal-Vancouver lennukis - ja linnud teevad võõrast häält.

Eile käisime poes, sest meil oli vaja pika varrega põrandaharja ja pisikest põrandaharja ja prügikühvlit. Kassasse jõudes jõllitas müüja tükk aega meie põrandaharja ja selle eraldi müüdava varre hinnasilte ja ei jõudnud ära imestada, et tema poes nii kallid asjad müügil on. Pisike hari ja kühvel olid müügil eraldi (kumbki 1.50 CAD), aga müüja leidis, et sellised asjad peaksid ikka komplektis käima, seega andis ta neist ühe meile tasuta. Siis avastas ta, et kassas pole piisavalt peenraha, et meile täpset summat tagasi anda, misjärel ta ümardas tagastatava summa ülespoole lähima täisnumbri/paberrahani. Kanada. :3

22.6.13

Kanada II


Lendasin 18. juuni hommikul jälle Kanadasse, jään siia 25. juulini. Marsruut Tallinn-Frankfurt-Montreal-Vancouver (lennukiga) Vancouver-Victoria (praamiga), tagasiteel Victoria-Vancouver, Vancouver-Toronto-Frankfurt-Tallinn.Blaze'i tädi kass:
 
Praamisõit:
Solvav praamipilet: 

2.3.13

24 põhjust, miks ma vihkan Skype'i / 24 things I hate about Skype

1. Disain. Skype näeb välja umbes nagu Yahoo!Messenger aastal 2005, lisaks palju tühja valget ruumi nii vestlusaknas kui põhiaknas. Mõned nupud on ka topelt, mis raiskab niigi vähest asjalikku ruumi.
1. Design. Skype looks like Yahoo!Messenger in 2005, plus there's way too much empty white space in both the conversation window and the main window. Some buttons are doubled, wasting even more of the precious useful space.

2. Igasugune isikupärastamisvõimalus puudub.
2. Completely uncustomizable.

3. Skype on meeletult aeglane, vähemalt Windows Live Messengeriga (MSN'iga) võrreldes. Sisse ja välja logimine võtavad kumbki tükk aega, sealjuures tundub pöörleva kettaga pildikese kuvamine nii vaevaline olevat, et see jooksutab vahel programmi enda kokku.
3. Skype is incredibly slow, at least compared to Windows Live Messenger (MSN). Both logging in and out take a considerable while and just displaying the picture with the spinning circle seems to be so difficult sometimes that the program itself freezes.

4. Ma ei saa iseennast kontaktiks lisada. Võimalik, et ma olen ainuke inimene, kelle jaoks see probleem on, aga MSN'i ja Y!M'i puhul on see mulle oluline olnud.
4. I can't add myself as a contact. I may be the only person considering this a problem, but that's something I've always valued about both MSN and Y!M.

5. Display piltide lisamine on meeletult aeganõudev ja ebamugav töö ning lisatud pilt (ainsuses) tuleb ka kohe kasutusele võtta.
5. Adding display pictures is about as time-consuming and inconvenient as it can get, you also have to use the added picture (not pictures) right away.

6. Lemmikkontaktide listis on miskipärast näha nii online kui offline kontaktid. See tähendab, et ma vaatan alati, et kõik on online ja siis saan aru, et ei ole ikka küll.
6. Favorites list displays both online and offline contacts for some reason. This means I always think everyone is online at first, then I realize they're not.

7. Skype on väga videokõnede- ja helistamiskeskne. Kuigi see on mõistetav, ei kasuta mina kumbagi varianti ja seega mind tohutult häirivad minu jaoks täiesti tarbetud "Helista talle!" ja "Helista kõigile!" nupud absoluutselt igal pool.
7. Skype is very calling and video calling centered. I can see why, but I don't do either of those, so I'm annoyed by all the useless (to me) "Call this person!" and "Call everyone!" buttons absolutely everywhere.

8. Ei saa ise emotikone lisada. Vt punkt 2.
8. No custom emoticons. See complaint no. 2.

9. Nähtavasti on Skype'ist väljumiseks vaja esiteks välja logida ja siis veel ka taskbari otsas logol klikkida ja programm sulgeda. Põhjust ei tea, aga siis küsib Skype minu käest iga kord, kas ma olen ikka päris kindel, et tahan programmi sulgeda, sest SIIS ma ei saa enam sõnumeid ega kõnesid kätte.
9. Apparently you need to log out AND then click the logo on the taskbar and quit, to close Skype. No idea why, but every time I do that, Skype asks me if I'm absolutely sure I want to quit the program, because THEN I won't be able to receive messages or calls.

10. Puudub seotus Hotmailiga ja uutest meilidest teavitamine. See oli ilmselgelt üks MSN'i ja Hotmaili peamisi plusspunkte ja oleks Skype'i-MSN'i "ühendamisel" pidanud olema prioriteet.
10. No Hotmail notifications. Obviously one of MSN/Hotmail's main strengths, it should have been a priority when "merging" Skype and MSN.

11. Skype ei jäta meelde mu kasutajanime ja parooli (vähemalt MSN'i nimega sisse logides), nii et tuleb iga kord uuesti trükkida.
11. Skype won't remember my username or password (at least when logging in with my MSN account), so I have to type it again every time.

12. Vestluskaaslase staatust ja pilti sa kas ei näe või see võtab pool vestlusakent enda alla, sest keegi geenius leidis, et see peaks asuma vestlusakna ülemises otsas, mitte kõrval.
12. You either can't see your conversation partner's status and picture or it takes up half of the conversation window, because some genius decided it should go on top of the window, not on the side.

13. Blokkimine. Kontakte ei saa blokkida ajutiselt ja nende teadmata ega siis, kui nad pole sinuga (Skype'is) kunagi rääkinud.
13. Blocking. Can't block contacts temporarily and without them knowing about it, or if they've never spoken to you (on Skype).

14. Ühtegi listi ei saa "kokku panna", st sa näed kõikide listide kõiki online kontakte kogu aeg. Raev.
14. Can't collapse lists, so you can see all online contacts on all lists all the time. Rage.

15. Enne sisse logimist ei saa valida, kas tahad paista kui online, busy, invisible vm.
15. Can't choose whether you want to appear as online, busy, invisible etc. prior to logging in.

16. Miskipärast on olnud vajalik eristada invisible ja offline olekud, kuigi guugeldamine andis vastuseks, et need toimivad täpselt samamoodi. Sealjuures pole ikka veel võimalik end näha lasta ainult teatud kontaktidel, mis on nt Y!M'i üks suurimaid plusse.
16. For some reason they've decided they need a setting for appearing invisible as well as a setting for appearing offline, yet googling informed me that they function in the exact same way. At the same time it's still not possible to appear online/offline to certain contacts - one of the best things about Y!M.

17. Suvalised Pätud ja kotermannid. Vahel ei saa sõnumeid kätte, vahel paistan kontaktidele ilma põhjuseta offline, Skype'is saadetud offline sõnumid jõuavad kunagi hoopis MSN'i, vahel ei jaksa sisse logida ja küsib kasutajat-parooli neli-viis korda järjest, vahel logib sisse üldse midagi küsimata.
17. Random bugs. Occasionally won't deliver messages or I'll appear offline to my contacts for no reason or offline messages from Skype end up on MSN eventually, or it won't log me in and just asks for my username-password four or five times, or logs me in without asking anything at all.

18. Ehkki ajutine, on MSN'i ja Skype'i vaheline suhtlus väga konarlik.
18. Although temporary, the connection and communication between MSN and Skype is very bumpy and unreliable.

19. Kui põhiaken on tehtud terve ekraani suuruseks (püüdsin teha nii, et see natukenegi minu MSN'i akna moodi oleks), on uuest sõnumist teatav oranž täpike kontakti nimest terve ekraani kaugusel, st absoluutselt mõttetu, sest selle järgi ei saa aru, kes sõnumi saatis.
19. When the main window is maximized (I tried to make it look at least slightly like my MSN window), the orange dot indicating a new message is an entire screen away from the contact's name, rendering it completely pointless, because you can't tell who sent the message.

20. Puuduvad muusikamängija- ja kõik muud pluginad.
20. No music player or any other plugin.

21. Kui vestlusaknast kopida osa jutust, peistib see ennast koos kontakti nime ja ajatempliga. Eesmärki sellele ei suuda ma välja mõelda, siiani on nime ja aja eemaldamine olnud iga kord lisatöö.
21. When copying something from the conversation window, it pastes itself with the contact's name and the time stamp. I have no idea what the purpose of this is, so far it has only meant extra work deleting those parts when copying anything from Skype anywhere at all.

22. Täna saabus Hotmaili järjekordne meil MSN'i sulgemise kohta, meilis oli ka link Skype'i tagasisidelehele, millele ma üsna entusiastlikult klikkisin, kuna meilis oli nii armsasti öeldud, et nad väga ootavad minu arvamusi teenuse kohta. Avanes see:
22. I got another e-mail about MSN closing and the e-mail contained a link to Skype's feedback page that I (quite enthusiastically) clicked on, because the e-mail said they were so very much looking forward to my opinions on the service etc. This opened:
Kui ma natuke vähem tige olin, läksin ma Skype'i ingliskeelsele tagasisidelehele ja sain teada, et mingit tagasiside andmise varianti neil ei ole. On kõikvõimalik tehniline tugi. Ma ei vaja tuge, ma vajan võimalust kellegi kolp verbaalselt sisse lüüa.
When I was slightly less angry, I went on Skype's English feedback page only to learn there's no place for giving feedback there. All kinds of technical support, yes. But I don't need support, I need to verbally stab someone.

23. Kui ma kellegagi lobisen ja ta ootamatult offlaini läheb, ei saa ma selle kohta ühtegi märguannet, vaid jäängi vastust ootama. Kuni ma ükskord märkan, et nende skaibisümbol on nüüd tühi.
23. When I'm chatting with someone and they sign out, I don't get notified about it, leaving me waiting for their reply until I finally realize their Skype-y symbol is now blank instead of something else.

24. Päeval, mis MSN kinni pandi, lakkas ka Skype töötamast.

24. The day MSN shut down, Skype also stopped working.

Üldiselt ma leian, et Skype'il ei ole enam erilist põhjust populaarne olla. Kõik see tore, mida ta enda arvates pakub ja mis võib-olla viis-kuus aastat tagasi oligi tore, on nüüdseks vestlusprogrammistandard kui mitte miinimumnõue. Äriajamiseks võib Skype hea olla, igapäevasuhtluseks ja ajaveetmiseks absoluutselt mitte. Aga see on ka puhtalt minu isiklik arvamus ja nähtavasti on väga palju inimesi, kelle vajadustele Skype vastab.
So basically, I think Skype has no reason at all to be popular anymore. Everything great it thinks it's offering, and that may have actually been great five or six years ago, is now messenger standard, if not the bare minimum. Skype is probably good for business calls and such, absolutely not for everyday chatting and fun times with friends. But that's my very own personal opinion and clearly there are many people whose requirements Skype meets.

Ja ma lihtsalt väga armastan MSN'i.
And I just really love MSN.

10.2.13

Viimased tagantjärele tähelepanekud ja muud avastused Kanadast.

* Valdav enamik inimesi seal ongi nii viisakad ja abivalmid, kui räägitakse. Samuti on kõik väga jutukad ja kõigil on aega igal pool natuke lobiseda, ka võhivõõrastega. Väikelinnade tänavatel ütlevad võõrad vastutulijad tere, eriti kui nad on parajasti oma koera jalutamas, ja inimesed vabandavad ette ja taha kõikvõimalikel põhjustel. Bussid vabandavad ka, kui nad parajasti ei sõida.* Bussidesse pealeminek toimub esiuksest, pilet tuleb osta bussijuhi käest. Tagumised uksed avanevad ainult mahaminekuks, kui neid seestpoolt lükata. Kahekordsed bussid on neil ka. Bussist maha minnes hüütakse bussijuhile aitäh.
* Vähemalt meie Starbucksi kõrval asuva lemmikloomatarvete poe ees on suur kauss värske veega, millest möödujad saavad oma kutsusid joota.
* Avalikke prügikaste on vähe, eriti kesklinnast väljas ja eriti Tallinnaga võrreldes.
* Sõidutee ääres nosivad vahel jänesed mitmekesi rohtu.
* Kanada uued rahatähed (mida nt Blaze'i ema polnud veel näinudki) on imelikust libedast plastikulaadsest materjalist, mis on palju vastupidavam (ja raskemini võltsitav) kui puuvillpaber, ja põnevate läbipaistvate osadega. Mulle meeldib.
* Kõigele ostetavale lisandub käibemaks alles kassas, mis tähendab, et sa ei tea, kui palju sul tegelikult raha kulub enne, kui sa juba maksma pead. Mulle ei meeldi.
* Söögikohtades kehtib free refills süsteem. Ostad joogi jaoks topsi ja siis käid ja täidad seda ise nii palju, kui tahad.
* Toidupoes pakib kassiir kohe kõik su asjad kilekottidesse, kui sa kisama ei pista, et sul on endal kott kaasas. Siis ta pakib asjad ise sinu kotti. Kilekotid on neil absurdselt väikesed ka, et neid saaks ikka mitu tükki korraga ära kasutada.
* Miinimumpalk aastal 2012 oli 10,25 CAD tunnis, see on peaaegu 8 eurot. Samal ajal Eestis 1,80€.
* Piim säilib 2-3 nädalat ja sellel pole piima järelmaitset.
* Üks tädi lasi mul Calgary lennujaamas mingile küsimustikule vastata ja ütles, et ma räägin inglise keelt kanada aktsendiga.

1.2.13

Pilte

Siia tulevad niivõrd-kuivõrd viimased pildid Kanadast ja kojutulekust. 

Lähedalasuva surnuaia kõrval oli paviljon ja väike aiake.

Käisime rannas (20-minutiline jalutuskäik läbi metsa).

Leidsin südamega kivi!Võtsime ette ka väikese reisi pisikesse sadamalinna nimega Sidney, kuhu tuli Victoria edelaservast umbes kaks tundi bussidega loksuda.Sidneys on pikk ja lai ja ilus kai, millelt tegeletakse krabipüügiga. Süvendid silla käsipuul on krabivõrkude köitest.

Siis oli Blaze'il sünnipäev ja ma küpsetasin-ehitasin talle tordi.

Ja siis me olime korraks nunnud.

Ja siis ma hakkasin koju tulema. Bussid ja praamid ja rongid ja Vancouver, kus me saime Blaze'i tädi superilusa maja kolmandal korrusel ööbida. Vancouveris elab nii palju hiinlasi, et peaaegu kõik sildid on nii inglise kui ka hiina keeles.Tädi sõidutas meid lahkelt kella kuueks hommikul lennujaama ja Blaze pani mu lennuki peale, see tähendab saatis turvakontrollini. Vancouverist lendasin Calgary lennujaama, kus rippusid laes hiiglaslikud pterodaktülid.

Onu Vancouveris oli öelnud, et mu kohver saadetakse Amsterdami, kus ma pean selle välja võtma, uuesti check-in'i tegema, kohvri ära andma ja alles siis oma lennule minema, seega veetsin oma viis tundi Calgarys paanikas olles, sest tänu Estonian Air'i tühistatud lennule oli mul Amsterdamis viibimiseks ainult üks tund, eelmine kord aga kulus mul ainult pagasi kättesaamiseks 20 minutit, passikontrolli järjekorras seisin 35 minutit ja õige väravani kõndimiseks kulus samuti 20 minutit. Hetk enne pardaleminekut aga kutsuti mind leti juurde, kus tore KLM'i (Royal Dutch Airlines) onu ütles, et mu pagas saadetakse ikkagi Tallinna, ja ulatas mulle mu Amsterdam-Tallinn pardakaardi. Otsatu rõõm! (Kui välja arvata asjaolu, et ma olin endiselt kohutavalt kurb, et ma üldse ära pidin tulema.) Calgaryst Amsterdami lend võttis vist veidi alla üheksa tunni, mida sai üsna edukalt sisustada filmivaatamise, söömise-joomise ja KLM'i toreda pardameeskonna olemasolu nautimisega.

Viimane pilt Amsterdami lennujaamast ja siis kadus mu rõõm ära, sest Estonian Air'i lennukid on vastikud, stjuuardessid ebaviisakad ja tasuta ei anta isegi vett. Aga vähemalt sain elusalt koju.